Why do we call it Greece while it’s Albanian land?

 Why do we call it Greece while it’s Albanian land?   ZEUS10 on Wed Feb 18, 2009 3:25 pm According to the ancient writters(if not manipulated), it has been a land called Greece, whose name was Pelasgia previously. We know lots about the people who inhabitated that land(if sources not manipulated). Nevertheles, it’s not clear what […]

Brahim Ibish AVDYLI: SENTENCA TË SHKËPUTURA KOHE

Brahim Ibish AVDYLI: SENTENCA TË SHKËPUTURA KOHE (Nga thëniet e mia të veçanta gjatë veprimtarisë shkrimore e gojore, në mes viteve 1979-1999) *** Paqja dhe Liria janë gjëra të shenjta për secilën qenie të kësaj bote, të çfarëdo origjine apo race. Ato nuk duhet dhe nuk guxojmë t`i shkulim, t`i kontestojmë e t`i injorojmë, por […]

Ç‘pasuri e madhe dijesh nga thesaret e historisë së Pellazgëve! Përgatitur nga Fahri Xharra

Ç‘pasuri e madhe dijesh nga thesaret e historisë së Pellazgëve! Përgatitur nga Fahri Xharra Lundrimi në histori , të shkruarit e historisë dhe mangësitë e saj të japin një ide shumë kokëfortë se historia pellazge, ilire , shqiptare është manipuluar me shekuj. Manipulimet e saja janë aq të mëdha sa e kemi shumë të vështirë […]

Etimologji © 2018