Cadmy_ A’Cademiku i parë – Etimologji.

Printo

Etimologji prej nga burron fjala “ACADEMY”

Shkronja; “A” e cila në gjuhën shqipe luan rolin e foljes “Ashtë” (është), në gjuhën greke dhe të tjera të huaja nuk meret si e tillë por konsiderohet si pjesë mohuese; “A=Jo” (psh: Normal, A’normal)

Ndërsa po ti referohemi shqipes në të dyja rastet kjo fjalë ka të njëjtin kuptim; Normal dhe A’normal = Ashtë normal, në gjuhën shqipe mundemi të shprehemi lirshëm dhe pa asnjë komplikacion për diçka jo të rregullt jashtë normales: “Jo-normal-e”, pra shkronja “A” zvëndesohet me fjalën shqipe “Jo” pa e humbur vlerën, kuptimin e fjalës përkatse, veti dhe aftësi e gjuhës shqipe kjo e cila nuk ndodh në gjuhët e tjera.

Pra shkronja “A” në gjuhën shqipe është fjalë pohuese si në rastin e emërtimit të Dhisë së malit apo dhia e t’amlit – qumshtit të saj tamël (A’MAL’THEA) ama e ‹‹capit›› – hyjnor dybrirëshit të saj –“Zeus”

Kjo monedhë maqedonse 470 -460 BC është një fakt i pakundërshtueshëm e cila vërteton se gjuha shqipe ishte dhe gjuha e maqedonasve ashtu si në krejt Ballkanin e sotëm apo më saktë në të gjitha trojet quajtur; Illyri dhe banuar nga ilirët, gjithashtu kjo  monedhë vërteton se “Amalthea” quhej shqip  ashtu si në monedhe: ΔΕ=Dhi.

Por ajo që do të shpjegojmë tani është se gërma “A” edhe tek gjuha greeke ka vlerën e foljes shqipe; “ashtë – është” (folja jam) pra ajo ka rolin e pjesës pohuese dhe jo mohuese tek emërtimi “A’malthea” sipas pretendimeve te tyre. 

Në rast se nuk do ishte kështu atëhere këta studiues si munden ta barazojnë emërtimin: A’egaion” = “Goat Mountain”[3] ???

Pra: “A’egai/on” a nuk do të thotë: Ashtë Dhi? -“Goat Mountain= Dhi e malit”

Kjo do të thotë se gërma “A”(alfa) nuk qëndron mohuese tek emërtimi “Amalthea” por një para shtesë pohimi, deklaruese, përcaktuese; folje, A = Ashtë.

Për ta qartësuar edhe më tej po sjellim një shembull tjetër “flagrant” do e quaja, e pikërisht fjalën tashmë ndërnacionale emërtimin“ACADEMY”

ETIMOLOGY: Emri “Cadmus” thuhet ne etimologjinë e saj është e etimologji e pasigurt [9] Ajo është e lidhur me rrënjën semitike “qdm = lindje” dhe në greqisht kekasmai greke (<* kekadmai) “të shkëlqejë”, e me të drejtë Robert Beekes i refuzon këto derivime krejt pa lidhje dhe e konsideron atë “para-greke”

Cadmus u vlerësua nga Hellenes për futjen e alfabetit fenikas, i cili nuk është përdorur historikisht në Greqi deri në shekujt pas periudhës së së tij.”

 Në mitologjinë grekeCadmus / k AE d m ə s / ; Greke Κάδμος (Kadmos), ishte themeluesi dhe mbreti i parë i Tebës . [1] Cadmus themeloi qytetin grek të Tebës, si dhe Akropolin i cili u emërua fillimisht Cadmeia për nder të tij.

Cadmus u vlerësua nga grekët; ( Herodoti [4] është një shembull), me futjen e origjinalit, alfabetin fenikas  -Φοινίκων γράμματα Phoinikōn Grammata, “shkronjat fenikase”-për grekët, të cilët e përshtaten atë për të formuar kështu: Alfabetin e tyre grek.

 Herodoti gjithashtu vlerëson se Cadmus jetoi gjashtëmbëdhjetë qindra vjet para kohës së tij, ose rreth 2000 pes.[5]  Në një nga Tripodet ka pasur një mbishkrim me shkrim Cadmean”, e cila, siç dëshmohet, ngjante  me shkronjat e Jonit:

Ἀμφιτρύων μ ἀνέθηκ ἐνάρων ἀπὸ Τηλεβοάων.

Kjo kronologji që është e njohur tani apo mendohet të jetë e njohur në lidhje me origjinën dhe përhapjen e të dy alfabeteve fenikase dhe greke. Ende në ditët e sotme në Liban , Cadmus nderohet dhe festohet për të, si “bartës i shkronjave” në botë.

Në fenikase, si dhe në hebraisht; rrënja qdm semite të thotë “në lindje –agim“, קדום = i pari, ashtu si rrezet e para lindur gjithë dritë e plot shkëlqim – qdm-Cadmi – foshnjë e parë, rreze drite; (A’Cad/Mi)

Në latinisht; Candidus = i shkëlqyer, shkëlqim.

Në shqip kemi emrin: Kadri, A’dri = ka dritë, ashtë dritë, (a’drin, Adrian) ashtu si Ca’dil – kandili, =  energji – dritë diellore

Kadmium është ” element kimik i numërit atomik 48. Simboli i tij është Cd. Nga mitologjia e lashtë egjiptiane dimë se: “Cha = shpirti” (dhe Ba = trupi) Cha, (X) = rrezet e dritës drita vetë – At dhe Cad; C’ad/mi = x/at/mi = i lindur prej Atit – Diell.

Lexuam më sipër se Cadmi është i vlerësuar nga grekët si drita e parë që solli shkrimin, alfabetin e tyre grek, madje lexuam se shumë shkrime dhe mbishkrime quhen të tilla “Cadmiane” (Cadmeane). Akropoli gjithashtu emërtohet për nder të tij; “Cadmeia Në Libi festohet dita e tij si bartës i shkronjave në botë , gjithë shkollat e niveleve të larta arsimore dhe institucionet e studimeve shkencore quhen po ashtu “A’Cadmy – Academi”

 Academia e parë përreth mureve të Akropolit me të njëjtin emër “Cadmia” quajtur po kështu vendi i shkollës filozofike të Platonit, të themeluar rreth vitit 385 p.e.s

Si dhe e para Academi ngritur në Voskopojë, të Korçës, së sotme në vitin 1750 u quajt; Akademia e Re.  Pra është folja shqipe A = ashtë, oshtë, është e cila verteton se: A Cadmy = Reze drite = Dije – dituri = Akademi.

(Kadmium është metal i butë dhe i lakueshëm në ngjyrë të kaltër e hapur metalike i ngjashëm me zinkun dhe pritet lehtë me thikë)

Mili Butka

*Aleksander Hasanas*

 

Updated: January 8, 2018 — 1:32 pm

2 Comments

Add a Comment

Lini një koment

Etimologji © 2018